COMCULT Startseite
Het waardendebat
in english
Het waardendebat
Hulp bij het onderwijzen en het leren

Historisch uitgangspunt

To open the pdf documents you need a Acrobate reader. Download 

Inhoud

Einde van de Griekse Polis Rijk van Alexander de Grote
44 v. Chr. Einde van de Romeinse Republiek Begin van het tijdperk van de keizers
Periode van de volksverhuizing
Periode van de Germaanse stammen en het Byzantium
Periode van de kruistochten
 • Islamische staatsdenkers in de Middeleeuwen  

  Mutasiliten (9. Jh.)
  Al Mawardi (975-1058) 650-750
  Al Ghasali (1059-1111)
  Ibn Rushd oder Averroes (1126-1198)
  Ibn Taimiyya (1263-1328)
  Ibn Khaldûn (1332-1406)
650-750 verspreiding van de Islam Karolingische Rijk Rijk van de Angelsaksen

Periode van de Reconquista en de kruistochten


Honderjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk Het ontstaan van het Osmaanse Rijk
 • Thomas Hobbes (1588-1679)
De Reformatie en de Dertigjarige Oorlog
 • John Locke (1632-1704)
Het begin van het parlamentarisme in England
 • Jean Jacques Rousseau (1712-1788)
De verlichting
 • Immanuel Kant (1724-1804)
De Franse revolutie
 • John Rawls (1921-2002)
 
 • Jürgen Habermas (1929-
 
 • De Kommunitariërs
 
   
 • Samenvatting
 
 • Bibliografie - bronvermelding