EDUVINET Home

Subjects for a computer enabled communication
between students in the year 2000


English version, Version française, Versión espanola, Versione italiana, deutsche VersionBy the EDUVINET Team, 1999

Contribution to EDUVINET Didactically and Methodically: Internet and Teaching


 Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zespół uczestniczący w projekcie EDUVINET 1999, po przeanalizowaniu zagadnień sformułowanych w roku 1998 mających na celu uaktywnienie uczniów w internecie, przygotował na rok 2000 szereg nowych tematów, które mogą być podjęte na zasadzie transgranicznej wymiany myśli.

1. W jaki sposób wyrażana jest w naszym otoczeniu wrogość wobec cudzoziemców i jak można jej zapobiec ?

2. Jakie skutki ma regulacja cen energii (np. elektrycznej) przez na:

3. W jakim stopniu samochód wpływa na jakość życia? Proszę uzasadnić swoje zdanie..

4. Proszę wymienić wady i zalety różnych nośników energii. Proszę uzasadnić swoje zdanie..

5. Jak powstają stereotypy np. narodowe i jaką funkcję spełniają?

6. Jaki wpływ ma turystyka poszczególnych krajów na:

7. Jakie znaczenie ma dla Ciebie uczenie się języków obcych ?

8. Jaki wpływ na ekonomię, gospodarkę, bezpieczeństwo polityczne, warunki socjalne ma poszerzenie Unii o kraje wschodnioeuropejskie?

• • Copyright © IWB e.V. 1996-2000 Webmaster: ohlendorf@eduvinet.de • •
• • 800 x 600 recommended
• •
|Introduction & Sitemap| |EDUVINET Didactically & Methodically|  
|Full Text Teaching Materials| |EDUTALK Discussion Forum| |Link Collection|
|EDUVINET Authors| |Add your URL & Materials| |EDUVINET Logos|
|Mailinglist| |Guestbook| |Search & Search Engines| |Homepage|